Публічний договір

Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та Правилами продажу товарів на замовлення поза торговельними та офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, шляхом розміщення, наведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу Товару, а також інформації, що міститься на сайті інтернет-магазину «Нові Меблі»https://novi-mebli.com.ua (далі - Сайт) Продавець робить пропозицію (оферту) як фізичним особам так і юридичним особам (далі - Покупець) з придбання товарів, розміщених на Сайті, на умовах зазначеного Публічного договору купівлі-продажу товару.

 

1. Терміни, які використовуються в договорі

1.1. Інтернет-магазин «Нові Меблі» - веб-сторінка https://novi-mebli.com.ua

1.2. Продавець - ТзоВ “НМ-РІТЕЙЛ” яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які вона реалізує. 

1.3. Публічний договір - договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України надано пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.

1.4. Оферта - пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.

1.5. Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним з нижче вказаних способів:

 • 1.5.1. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару на e-mail, розміщений на Сайті;
 • 1.5.2. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару за фізичною адресою Продавця, вказаною на Сайті;
 • 1.5.3. шляхом направлення Покупцем текстового повідомлення з письмовим Замовленням Товару на телефонні номери, які вказані на Сайті;
 • 1.5.4. шляхом відправлення Покупцем Замовлення на Товар за допомогою системи, розміщеної на Сайті;
 • 1.5.5. шляхом усного замовлення Товару по телефону або в офісі Інтернет-магазину «Нові Меблі».

З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар цей Договір вважається укладеним.

1.6. Замовлення - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при розміщенні Замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим способом.

1.7. Кур'єрська доставка - безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки Покупцю в місці, зазначеному Покупцем в якості адреси доставки, на платних або безкоштовних умовах.

1.8. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим або неприпустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин, і при цьому володіє одним з перерахованих нижче ознак:

 • 1.8.1. недолік взагалі не може бути усунутий;
 • 1.8.2. усунення недоліку вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів;
 • 1.8.3. недолік робить Товар суттєво іншим, ніж передбачено Публічним договором.

 

2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічних договором.

2.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.

2.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо товару, порядком розірвання цього Договору.

2.4. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, з характеристиками матеріалу, з якого Товар виготовлений, а також з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару і їх значення, і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.

2.5. У разі письмової вимоги Покупця даний Договір може бути роздрукований і підписаний Сторонами.

 

3.Ціна товару

3.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з установленим прейскурантом.

3.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

3.3. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Покупцем номера рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена в виставленому рахунку.

3.4. Ціни, вказані на Сайті, можуть носити ознайомлювальний характер, наприклад, у випадку замовлення Товару за індивідуальним виготовленням.

 

4. Порядок оплати і поставки товару

 

4.1. Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті України одним із зазначених способів:

 • 4.1.1  шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця у відповідності з банківськими реквізитами, зазначеними у рахунку на оплату відповідного Товару, наданого Покупцю Продавцем;
 • 4.1.2  готівкою для довіреної особи Покупця при отриманні Товару (тільки у Києві);
 • 4.1.3  шляхом безготівкового розрахунку через будь-який банк згідно виписаного рахунку-фактури;
 • 4.1.4  готівкою через сервіс WAY TO PAY
 • 4.1.5  банківською карткою через сервіс WAY TO PAY

4.2. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або в касу Продавця.

 

4.3. Покупець зобов'язується оплатити 100 (сто) % вартості Товару в день доставки Товару згідно п.п. 4.9. Договору в разі наявності замовленого товару на складі Продавця.

4.4. У разі відсутності Товару на складі Продавця оплата Товару здійснюється наступним чином:

 • 4.4.1. Покупець зобов'язується оплатити до 5 (п'яти) % вартості Товару протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту Замовлення;
 • 4.4.2. Покупець зобов'язується оплатити вартість товару за винятком суми зазначеної в п. 4.4.1. не пізніше дня доставки згідно п.п. 4.9. Товару.

4.5. Перед здійсненням поставки Товару Покупцю, співробітники інтернет магазину і/або кур'єр, і/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.

4.6. У разі несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар Продавець залишає за собою право неподання Товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій і пропонує можливі заходи по їх усуненню, з метою належного оформлення замовлення і прийняття його до виконання Продавцем.

4.7. Товари гарантуються тільки за фактом отримання повної оплати Продавцем, що означає сплату 100 (сто)% вартості замовленого Товару згідно діючих цін на момент оформлення Замовлення.

4.8. Доставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Доставка».

4.9. Доставка Товару здійснюється наступними способами:

 • 4.9.1. Продавцем 
 • 4.9.2. кур'єрською або експедиторською службою за рахунок Покупця;
 • 4.9.3. службою Укрзалізниці з умовою збільшення вартості Товару на вартість доставки;
 • 4.9.4. Покупцем зі складу Продавця;
 • 4.9.5. іншою експедиторською службою за рахунок Покупця.

 

4.10.  У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

4.11.  У разі доставки Товару кур'єрською або експедиторської службою, відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур'єрська або експедиторська служба.

4.12.  Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцеві протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Замовлення в разі наявності Товару на складі у Продавця.

4.13.  Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцю протягом 25 (двадцяти п'яти) робочих днів з моменту отримання попередньої оплати Товару в порядку, передбаченому Публічним договором, в разі відсутності Товару на складі у Продавця.

4.14.  У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на _______ (______) календарних днів, за умови завчасного повідомлення продавцем покупця про затримку шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке подовження термінів не є порушенням зобов'язання за Договором.

4.15.  Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту 100 (сто) % оплати вартості Товару.

4.16.  У випадку, передбаченому п.п. 4.9.1. даного Договору, Продавець повідомляє про вартість доставки Покупця при оформленні Замовлення.

4.17.  У випадках, передбачених п.п. 4.9.2 - п.п. 4.9.5. даного Договору, вартість доставки обмовляється менеджерами Продавця в телефонному режимі на зазначений Покупцем номер телефону до/або на день відправки Товару.

4.18.  При відсутності Покупця в момент доставки Товару, в час і в умовленому місці, що було вказано в замовленні, нараховується платна повторна доставка відповідно до тарифів.

4.19.  Покупцеві може бути відмовлено в оформленні покупки Товару в разі відсутності Товару в наявності (на складі).

 

5. Гарантія та порядок розгляду претензій

 

5.1. На всі Товари Продавця поширюються гарантійні зобов'язання, згідно з законодавством України. Гарантійні зобов'язання починаються з моменту поставки Товару Покупцю.

5.2. Продавець надає гарантію на Товар на термін від 12 місяців в залежності від Товару, з моменту фактичного отримання Товару.

5.3. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку недоліків Товару Покупець має право:

 • 5.3.1. на пропорційне зменшення ціни Товару;
 • 5.3.2. на безкоштовне усунення недоліків Товару в розумний строк;
 • 5.3.3. на відшкодування витрат по усуненню недоліків Товару.

5.4. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку істотних недоліків Товару Покупець має право:

 • 5.4.1. на припинення Публічного договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;
 • 5.4.2. вимагати заміни Товару на такий же або аналогічний, з числа наявних у Продавця.

5.5. У разі виявлення істотних / прихованих недоліків Товару після прийому Товару, Покупець зобов'язаний повідомити Продавцю про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення.

5.6. Доставка Товару для усунення недоліків до найближчої торгової точки Продавця протягом гарантійного терміну або після закінчення гарантійного терміну здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

5.7. Розгляд претензій Покупця відбувається в суворій відповідності зі ст. ст. 7, 8 Закону України «Про захист прав споживачів» та Порядком ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 11.04.2002 року № 506.

5.8. Колір і форма Товару може відрізнятися від оригіналу в залежності від специфіки передачі зображення монітора.

 

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Публічним договором Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. У разі порушення строків здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов'язується виплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.

6.3. Сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцеві в зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена 0,1% від вартості придбаного Товару.

6.4. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця, за умови дотримання Покупцем всіх умов даного Договору, до моменту доставки товару Покупцеві Продавець зобов'язується повернути Покупцеві 100 (сто)% попередньої оплати за Товар.

6.5. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань за Публічним договором.

 

7. Строк дії договору

 

7.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

7.2. Публічний договір може бути достроково припинений:

 • 7.2.1. за взаємною згодою Продавця і Покупця;
 • 7.2.2. за рішенням суду;
 • 7.2.3. у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;
 • 7.2.4. у разі відсутності Товару в наявності (на складі) та відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.

7.3. Сторони домовилися, що в разі розірвання цього Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від доставки і передачі Продавцем Товару після оплати вартості товару та оформлення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним кошти або має право повернути такі кошти частково в розмірі не більше 0,1% від загальної вартості Товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути кошти Покупцеві в будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором.

 

8. Інщі умови

8.1. Всі суперечки, які виникли у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.

8.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8.3. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

8.4. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцеві власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».

8.5. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки, якою є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченої установчими документами, бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особу за певним об'єктом у сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

8.6. Для досягнення мети обробки бази персональних даних «Контрагенти» Покупець надає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в обсязі, що надається їм при укладанні Договору з Продавцем і необхідного для реалізації вищезазначеної мети.

8.7. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) ознайомлений з правами, що передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

 

0
false
false
true
Вилучити
Змінити
tr
true